Σχέδιο Δράσης για τον Κορονοϊός

Σχέδιο Δράσης

Ο στόχος αυτού του σχεδίου δράσης είναι να αποτρέψει την εμφάνισης και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ύποπτες περιπτώσεις προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωση σε προσωπικό και ενοίκους.

Το σχέδιο δράσης συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις εξελίξεις.

Με το σχέδιο δράσης, παρουσιάζονται γραπτώς, τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης ύποπτων περιπτώσεων από τα τουριστικά καταλύματα μέσω πρωτοκόλλων.

Πιο συγκεκριμένα:

•          Η διεύθυνση του καταλύματος (Cleopatra Collection Hotels) διορίζει ως συντονιστή για την επίβλεψη και εφαρμογή του πρωτοκόλλου τον Γενικό Διευθυντή και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου κ. Αλέξανδρο Ζαφειρόπουλο.

•          Το γεγονός ότι το προσωπικό εκπαιδεύεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο ή τα μεμονωμένα πρωτόκολλα ανά τμήμα του καταλύματος αντικατοπτρίζεται στην αντίστοιχη αναφορά των ατόμων,  τη διάρκεια και τον τρόπο εκπαίδευσης (π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαίδευση από εξωτερικό διαπιστευμένο συνεργάτη κ.λπ.). Η μέθοδος e-learning θεωρείται απαραίτητη και υποχρεωτική για όλους τους υπαλλήλους.

•          Ο Ξενοδοχειακός Ομιλος Cleopatra Collection έχει ήδη συνάψει συνεργασία με έναν εξειδικευμένο ιατρό, (κα. Ιωάννα Χαρτοματζίδου), ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19 και ειδικότερα, έχει εκπαιδευτεί στη λήψη ενός ρινοφαρυγγικού δείγματος για μοριακές δοκιμές σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τόσο το ύποπτο κρούσμά όσο και τις στενές επαφές του.


Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος

Συγκεκριμένα, για τη διαχείριση ενός ύποπτου κρούσματος, ακολουθείται το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος σύμφωνα με το ΕΟΔΥ. Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλος, διορίζεται υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης κρούσματος από το κατάλυμα. Τα ξενοδοχεία της Cleopatra Collection έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν στοιχεία επικοινωνίας στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας / ΕΟΔΥ:

 1. Τον υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου   κρούσματος,
 2. Τον γιατρό που συνεργάζεται με τον δευτεροβάθμιο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Προσωπικό ξενοδοχείου

 • Υπεύθυνη δήλωση κάθε μέλους του προσωπικού ότι έχει ενημερωθεί για τα πρωτόκολλα υγιεινής και διαχείρισης περιπτώσεων COVID-19 που σχετίζονται με τον τομέα ευθύνης του / της. Σχέδιο εκπαίδευσης (μέσω τηλεφωνικής κατάρτισης σε κινητό ή tablet) έως τις 15 Ιουλίου για ένα άτομο ανά υπηρεσία (ατομικό πρωτόκολλο) του καταλύματος, το οποίο στη συνέχεια θα εκπαιδεύσει το υπόλοιπο προσωπικό.

•             Η εκπαίδευση σχετίζεται τουλάχιστον με τα ακόλουθα:

1. Οι πηγές και οι τρόποι μετάδοσης του ιού.

2. Διαδικασίες πληροφόρησης για τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου και τους ίδιους τους πελάτες.

3. Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό.

4. Μέθοδοι και πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης των προσδιορισμένων σημείων με βάση τον κίνδυνο και τη δυνατότητα μετάδοσης της νόσου.

5. Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέγγιση των επισκεπτών.

6. Διατήρηση των βασικών μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του ιού με επιμελή και τακτική πλύση χεριών, αποφυγή χειραψιών, διατήρηση της απόστασης, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα και την υγιεινή της αναπνοής.

7. Διατήρηση αρχείων κατάρτισης και τεκμηρίωση της πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο

•          Κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τα βασικά μέτρα προστασίας έναντι του COVID-19: εξάσκηση λεπτομερούς υγιεινής των χεριών, φυσική απόσταση από πελάτες και άλλο προσωπικό, σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του ξενοδοχείου και τους χώρους ανάπαυσης, αποφεύγοντας να αγγίζει το πρόσωπο του και φροντίζοντας τη γενική προσωπική και αναπνευστική υγιεινή.

•          Ο ξενοδοχειακος όμιλος Cleopatra Collection έχει ήδη δώσει σε κάθε μέλος του προσωπικού επαρκή ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και διασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια των προμηθειών τους.

•          Το προσωπικό πρέπει να μείνει στο σπίτι και να ζητήσει ιατρική βοήθεια εάν έχει συμπτώματα της νόσου, ενημερώνοντας τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης του καταλύματος.

•          Ένα άτομο με συμπτώματα αποκλείεται από την εργασία και επιστρέφει στη δουλειά εάν το εργαστηριακό τεστ είναι αρνητικό.

•          Συνιστάται το προσωπικό να παρακολουθεί τη θερμοκρασία του κάθε πρωί ως μέρος της ατομικής του ευθύνης. Μπορεί να ακολουθήσει προσεκτική παρακολούθηση του προσωπικού ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της τοπικής κοινότητας / περιοχής.

•          Εάν κάποιο μέλος του προσωπικού έλθει σε επαφή με ύποπτο κρούσμα, πρέπει να το αναφέρει αμέσως στον υπεύθυνο υγείας του καταλύματος και να απομακρυνθεί από την εργασία.

Αρχείο καταγραφής διαμονής και βιβλίο συμβάντων

Για λόγους δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των μελών του προσωπικού και όλων των ατόμων που έμειναν στο ξενοδοχείο – όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) – , για να είναι δυνατή η επικοινωνία με στενές επαφές σε περίπτωση κρούσματος COVID-19, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.


Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και στην ενημέρωση όλων των επισκεπτών ότι διατηρείται ένα αρχείο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Είναι απαραίτητο να καταγράφετε  και να ενημερώνετε το βιβλίο υπηρεσιών και τα συμβάντα

Επικοινωνία

 • Το κατάλυμα πρέπει να κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του Σχεδίου Δράσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς / συνεργάτες (εργαζόμενοι, ενοικιαστές, εργολάβοι, προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ κοινό) και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • •Ο ιστότοπος της Cleopatra Collection Hotels στην ειδική ενότητα COVID-19, έχει δημοσιεύσει τα μέτρα και τη νέα πολιτική του καταλύματος για τη λήψη αυξημένων μέτρων υγιεινής, αλλαγές στις ώρες λειτουργίας των κοινών χώρων, τροποποίηση της διάρκειας του check-in / check-out . Αντίστοιχα, μπορεί να προσφέρει  πληροφορίες με τα διαθέσιμα μέσα στο κατάλυμα (π.χ. σε δημόσιες τηλεοράσεις, σε τηλεοράσεις δωματίου, σήματα / πινακίδες στην είσοδο των επιμέρους δημόσιων χώρων και έντυπες πληροφορίες στη ρεσεψιόν).


Υπηρεσίες Cleopatra Collection Hotels

 Υπηρεσία ρεσεψιόν

 • Το προσωπικό συμμορφώνεται με όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών), διατηρεί απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τους πελάτες (αποφεύγει χειραψίες κ.λπ.) και ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.
 • Όταν ζητηθεί, είναι δυνατόν: α) να ενημερώσει τους επισκέπτες σχετικά με την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, β) να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους παρόχους υγείας, τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19, φαρμακεία κ.λπ. στην περιοχή και γ) παροχή ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.
 • •Διατηρεί  Ειδικός εξοπλισμός (ιατρικό κιτ) για την περίπτωση συμβάντος, όπως γάντια και μάσκες μίας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο λέιζερ.
 • Το προσωπικό είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα συμπτώματα των πελατών και να τα αναφέρει απευθείας στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

•          Έχει τοποθετηθεί διαχωριστικό plexiglass στη ρεσεψιόν (για την αποφυγή επαφών)

•          Στη ρεσεψιόν υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη.

•          Η τακτική απολύμανση των γραφείων υποδοχής είναι υποχρεωτική.

•          Προκειμένου να διατηρηθούν οι αποστάσεις, το κατάλυμα εφαρμόζει την κατάλληλη διαμόρφωση της ρεσεψιόν (ρεσεψιόν), προσθήκη σήμανσης δαπέδου σε απόσταση δύο μέτρων όπου ο πελάτης θα σταθεί / κατάλληλη σήμανση απόστασης στον χώρο αναμονής, σωστή διάταξη επίπλων και κατάλληλη διαχείριση ουρών για μείωση του χρόνου αναμονής.

•          Αποφύγετε το συνωστισμό κατά το check-in / check-out

•          Υπάρχει διαθέσιμη διαδικτυακή εφαρμογή (εναλλακτικά) για check in-out , καθώς και υπηρεσία διαδικτυακής υποδοχής.

•          Υπάρχει δυνατότητα για check-in σε εξωτερικούς χώρους ή ιδιωτικά (στο δωμάτιο)

Ανέπαφη (με πιστωτική κάρτα POS) πληρωμή εξόδων διαμονής (αποδοχή μετρητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις), προτεινεται αποστολή λογαριασμών τιμολογιών και αποδείξεων μέσω email

Απολύμανση κλειδιών – τοποθετούνται σε ειδικό δοχείο απολύμανσης.

Επέκταση του check-out και του check-in μεταξύ διαμονών (check out έως τις 11:00 π.μ. και check in από τις 15:00 μ.μ.). Αυτή η αλλαγή στο χρονικό διάστημα μεταξύ κάθε check in και checkout είναι υποχρεωτική για να διασφαλιστεί ότι μεταξύ πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται πλήρως και απολυμαίνεται, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.

Απαγορεύεται η είσοδος των δωματίων σε μη κατοίκους


Υπηρεσίες Ορόφου (καθαρισμός, απολύμανση, καθαριότητα), δωμάτια και κοινόχρηστοι χώροι

Πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης (βλ. Σχετικές οδηγίες ΕΟΔΥ)

Ειδικές οδηγίες καθαρισμού σε περίπτωση κρούσματος  (βλ. Σχετικές οδηγίες ΕΟΔΥ).

Ενίσχυση των υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικά σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (π.χ. κουμπιά, πόμολο ανελκυστήρα)

Χρήση ρομποτικών συσκευών καθαρισμού σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους που σκουπίζουν, καθαρίζουν και απολυμαίνουν, 24/7

Υψηλός καθαρισμός και πολύ καλός αερισμός δωματίου μεταξύ διαμονών.

Έλεγχος λειτουργίας πλυντηρίων ρούχων (όσον αφορά τη θερμοκρασία που χρησιμοποιείται και τη δόση απορρυπαντικών)

•          Επαρκής εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια)

•          Καθαριστικό προσωπικό χρησιμοποιώντας μια απλή χειρουργική μάσκα (ή υφασμάτινη μάσκα), γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μίας χρήσης. Εφόσον εργάζονται, το προσωπικό καθαρισμού δεν πρέπει να αγγίζει το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του με τα χέρια του, να καπνίζει ή να τρώει.

•          Αφού αφαιρέσετε τα γάντια, πρέπει να πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν αντικαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο είναι το πιο σημαντικό μέσο πρόληψης.

•          Αποφυγή καθαρισμού δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφεύγοντας την επαφή των εργαζομένων καθαριότητας  με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση).

•          Ακύρωση αλλαγών κλινοσκεπασμάτων και πετσετών. Αλλαγή θα γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

•          Για αναχωρήσεις, ισχύει το ακόλουθο πρωτόκολλο: Υψηλός καθαρισμός – απολύμανση (με ατμοκαθαριστή) σε όλες τις επιφάνειες του δωματίου και του μπάνιου.

Δωμάτιο λινών και πλυντηρίων

•          Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαλογή των βρώμικων κλινοσκεπασμάτων χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ΜΑΠ (ειδική ποδιά μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γάντια και μάσκα)

•          Τα μεταχειρισμένα υφάσματα, τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους για να μεταφερθούν στο χώρο πλυντηρίου.

•          Ακολουθεί μια διαδικασία προσεκτικού διαχωρισμού (σήμανση) από βρώμικα και καθαρά λευκά είδη.

•          Τα καροτσάκια για τη μεταφορά κλειστών σάκων με λευκά είδη πρέπει να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.

•          Έχουν δοθεί οδηγίες για το πλύσιμο ρούχων σε ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά.

•          Όταν αποθηκεύετε καθαρά ρούχα, πρέπει να προσέχετε να διατηρείται σε καλή και καθαρή κατάσταση. Το ίδιο ισχύει όταν μεταφέρετε ρούχα-λινά σε χώρους (δωμάτια, εστιατόρια κ.λπ.).


Υπηρεσίες τροφοδοσίας (τραπεζαρία / κοινόχρηστοι χώροι)

 Αυτά περιλαμβάνουν αίθουσες πρωινού σε μπουφέ, ανοιχτά και κλειστά μπαρ

Κουζίνα:

 • Συμμόρφωση των οδηγιών και διαδικασιών HACCP
 • Παραλαβή αγαθών από ειδικό προσωπικό που φορά πάντα γάντια και μάσκα.
 •  Έχει ληφθεί μέριμνα για να διατηρηθεί η απόσταση μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών, όπως ισχύουν κάθε φορά.
 • Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να εισέλθει στην κουζίνα. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, ο επισκέπτης θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στην είσοδο της κουζίνας.


Δίκτυο ύδρευσης / αποχέτευσης

 • Ο ξενοδοχειακός Ομιλος Cleopatra Collection συμμορφώθηκε με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από την κορώνα SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης».
 • Σε περίπτωση που το τουριστικό κατάλυμα παραμείνει εκτός λειτουργίας για περισσότερο από ένα μήνα, κατά την επανέναρξή τους, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που περιγράφονται στην οδηγία:


Δίκτυο αποχέτευσης

 • Συνιστάται η χρήση τυπικών και καλά αεριζόμενων σωλήνων, όπως φρεάτια με παγίδες οσμής και βαλβίδες επιστροφής σε βρύσες και ψεκαστήρες.
 • Οι παγίδες οσμής (σιφώνια) πρέπει να λειτουργούν σωστά και συνεχώς. Με άλλα λόγια, πρέπει πάντα να έχουν νερό μέσα. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να προστεθεί νερό είτε προσθέτοντάς το απευθείας στις παγίδες οσμής είτε ανοίγοντας / λειτουργώντας τις συνδεδεμένες συσκευές. Αυτό πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πόσο γρήγορα το νερό εξατμίζεται από τις παγίδες οσμής (π.χ. κάθε 3 εβδομάδες).

Κλιματισμός και αερισμός χώρου

Οι διατάξεις της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από ιούς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση μονάδων κλιματισμού», με έμφαση στη μη ανακυκλοφορία του αέρα και τον καλό φυσικό αερισμό σε δωμάτια και άλλα λειτουργικά συστήματα (κλείσιμο κλιματισμού όταν είναι οι πόρτες ανοιχτές.

Κοινόχρηστοι χώροι (κλειστοί)

Οι κοινόχρηστοι χώροι του Ξενοδοχειακού Ομίλου Cleopatra Collection περιλαμβάνουν λόμπι και καθίσματα.

•          Λειτουργία αυτών των χώρων σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

•          Σύσταση για αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων. Τα απολυμαντικά έχουν ήδη εγκατασταθεί στις εισόδους και έχει αναρτηθεί σύσταση για χρήση στην είσοδο και την έξοδο. Συχνός καθαρισμός ανελκυστήρων με έμφαση στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά (λαβές, πόμολα κ.λπ.)

•          Εχουν τοποθετηθεί σήματα για να υπενθυμίζουν στους πελάτες να διατηρούν την απόσταση τους – εφαρμόζοντας μέτρα όπως ταινίες δαπέδου, κώνους ή άλλα μέσα για να διατηρήσουν την απόσταση τους.

•          Έχουν ήδη εγκατασταθεί απολυμαντικά χεριών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

•          Τα έπιπλα μετακινήθηκαν για να αποφευχθεί ο υπερπληθυσμός σε δημόσιους χώρους (4 άτομα / 10 τ.μ.)

•          Οι χρήστες του κοινόχρηστου W.C. παρακαλουνται να εκκενώνουν  τις λεκάνες με το καπάκι κλειστό. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται ο περιορισμός της μετάδοσης μέσω των ατμών από την τουαλέτα κατά τη στιγμή της εκκένωσης.